PARTICIPANT WORDEN VAN FERM

Weet u hoe afhankelijk uw organisatie is van IT?

Het staat nog op het netvlies van de haven, de grote cyberaanval in 2017 met als één van de grootste slachtoffers een dochter van logistiekbedrijf Maersk. Een totale schadepost van 300 miljoen euro onderstreepte de behoefte aan cybersecuritymaatregelen voor de gehele logistieke keten in de haven.

Een cyberaanval op een bedrijf in de haven heeft vrijwel zeker ook negatieve gevolgen voor andere bedrijven binnen de haven van Rotterdam. Binnen ons Haven Industrieel Complex zijn bedrijven sterk afhankelijk van elkaar, en onze processen zijn met elkaar verbonden. We zijn bovendien vrijwel allemaal afhankelijk van informatietechnologie (IT) en operationele technologie (OT). Dat biedt geweldige economische kansen, maar het maakt ons ook kwetsbaar. Een kwetsbaarheid waar we gezamenlijk in op kunnen treden. 

FERM: dienstverlening voor participanten

Naast de bestaande website, nieuwsbrief en de openbaar toegankelijke Port Cyber Café’s biedt FERM een aantal diensten aan die exclusief toegankelijk zijn voor betalende deelnemers van FERM.

Een greep uit deze exclusieve dienstverlening:

 • reguliere cyberweerbaarheidsscan die inzicht geeft in de huidige kwetsbaarheden binnen jouw organisatie vergezeld van advies hoe je deze kwetsbaarheden kan verhelpen;
 • tijdige, actuele en relevante dreigingsinformatie met advies hoe je deze dreiging kan afwenden;
 • gezamenlijke trainingen en opleidingen voor jouw personeel op dit vakgebied inclusief jaarlijks een gezamenlijke cybercrisistraining en -oefening.

FERM is bestemd voor alle bedrijven in het sterk verbonden netwerk van ruim 700 bedrijven in het Haven Industrieel Complex. Uiteraard is daarbij oog voor de specifieke behoeften en diensten voor de verschillende bedrijven. Lees wat FERM voor jouw organisatie kan betekenen, gespecificeerd voor klein-, midden- en grootbedrijf.

FERM: voor klein-, midden- en grootbedrijf

Het kleinbedrijf wil graag iets meer aan cyberbeveiliging doen, maar heeft haar IT uitbesteed. Het kleinbedrijf wil qua technologie leren hoe haar leveranciers te managen. Het kleinbedrijf wil ook begrijpen hoe haar eigen organisatie zo in te richten dat er geen nieuwe cyberrisico’s ontstaan. Ten slotte wil het kleinbedrijf hulp bij het bewust maken van haar directie en medewerkers (mens) over cyberrisico’s en het aanleren van cyberveilig gedrag. Ook het dit kleinbedrijf graag voldoen aan de cybersecurity-eisen van haar klanten binnen de leveranciersketen.

Het kleinbedrijf heeft behoefte aan de volgende diensten:

 • handvaten voor het managen van haar IT leverancier qua cybersecurity;
 • advies over en hulp bij inrichten van een cyberveilige organisatie;
 • advies over en hulp bij bewustwording en aanleren van informatieveilig gedrag;
 • aantoonbaar voldoen aan cybersecurity-eisen van haar klanten.

Het middenbedrijf heeft delen van de IT-dienstverlening uitbesteed, maar ook delen zelf in huis. Deze organisatie heeft dezelfde behoeften als het kleinbedrijf voor ondersteuning bij cybersecurity op het vlak van mens, organisatie en technologie, en wil daarbovenop qua technologie ook hulp bij het veilig inrichten en veilig houden van haar IT-omgeving. Ook wil dit middenbedrijf binnen de leveranciersketen en aan haar andere klanten aantonen dat ze oog heeft voor cybersecurity.

Het middenbedrijf heeft behoefte aan de volgende diensten:

 • advies over en hulp bij het veilig inrichten en veilig houden van haar IT-omgeving; dit omvat alerting over dreigingen en risico’s, implementatie van maatregelen, implementatie van detectiemechanisme, hulp bij snelle reactie op incidenten en herstel na incidenten;
 • handvaten voor het managen van haar IT-leverancier qua cybersecurity;
 • advies over en hulp bij inrichten van een cyberveilige organisatie;
 • advies over en hulp bij bewustwording en aanleren van informatieveilig gedrag;
 • aantoonbaar voldoen aan cybersecurity eisen van haar klanten.

Het grootbedrijf heeft een eigen cybersecurityteam en heeft zelf meer kennis en ervaring in huis dan FERM. Voor deze organisaties is deelname aan FERM van belang vanuit de rol als voorbeeldfunctie en haar rol om de andere organisaties in de leveranciersketen te helpen met cybersecurity. Deze organisatie heeft in het verleden al vaker last gehad van digitale verstoringen in de leveranciersketen en heeft er baat bij dat alle partijen in de keten, van klein tot groot, een volwassenheidsslag maken in cybersecurity en elkaar helpen om bij te blijven, of potentiële verstoringen voor te blijven.

Het grootbedrijf heeft de behoefte aan de volgende diensten:

 • platform om de hele keten van haar leveranciers te adviseren over het veilig inrichten en veilig houden van de IT-omgeving;
 • platform om de hele keten van haar leveranciers te adviseren over het inrichten van een cyberveilige organisatie;
 • platform om de hele keten van haar leveranciers te adviseren over bewustwording en aanleren van informatieveilig gedrag;
 • minimaal securityniveau van de organisaties in haar leveranciersketen.

 

Lid worden? Laat dan hier je gegevens achter!

 

VIND FERM OOK OP TWITTER | LINKEDIN 

SCHRIJF JE IN VOOR DE NIEUWSBRIEF

 

FERM - samen sterk in cyberweerbaarheid (flyer kleinbedrijf) 

FERM - samen sterk in cyberweerbaarheid (flyer middenbedrijf)

FERM - samen sterk in cyberweerbaarheid (flyer grootbedrijf)