NIS2-event
News 25 oktober 2022

Alles weten over de NIS2-richtlijn? Meld je aan voor ons event op donderdag 3 november!

NIS staat voor netwerk- en informatiesystemen. In Europa is nu nog de ‘NIS1 directive’ van kracht, een wet specifiek voor essentiële bedrijven, zoals water- en telecombedrijven. Ook de afhandeling van het scheepvaartverkeer van Havenbedrijf Rotterdam valt binnen deze richtlijn. Na stemming in het Europees Parlement wordt de richtlijn dit najaar gepubliceerd en kan deze voor medio 2024 worden omgezet in nationale wetgeving. Uiteraard wachten we dat niet zonder voorbereiding af!

De NIS2 is op komst. Is jouw organisatie voldoende voorbereid? Meld je aan voor het NIS2 & CYRA-event van FERM op donderdag 3 november aanstaande.
Aanmelden kan rechtstreeks via deze link. Meer details onderaan deze pagina. 

Programma 3 november

Donderdag 3 november aanstaande staat in het teken van de NIS2-wetgeving. De bijeenkomst wordt afgetrapt door FERM-directeur Evelien Bras, waarna we in verschillende sessies dieper in de wetgeving zullen duiken. Wat is het? Wat betekent het voor de Rotterdamse haven? En vooral: hoe kunnen we ons er gezamenlijk op voorbereiden?

Sprekers op het event zijn onder meer Patrick van de Heisteeg van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Directie Maritieme Zaken | Zeehavens, Hugo van Aardenne van Ploum Advocaten en Vincent Schijven van TÜV Nederland, die ons meeneemt in CYRA.

Patrick van de Heisteeg is senior beleidsmedewerker veiligheid bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, afdeling Zeehavens. Zijn presentatie gaat in op cybersecurity in de ISPS, wat is de NIS, wat verandert er, wanneer valt jouw organisatie eronder, wat dat betekent voor reders, havens en bedrijven in de haven, de transitie naar en implementatie van Nederlandse wetgeving, de relatie met het NCSC/DTC en het vervolg.

Hugo van Aardenne van Ploum (The Rotterdam Law Firm) zal je bijpraten over de NIS2-richtlijn. Deze richtlijn stelt nieuwe regels voor bescherming tegen digitale dreigingen voor vitale infrastructuur van de Europese lidstaten. De specialisten van Ploum zullen je daarom vertellen wat deze nieuwe Europese richtlijn betekent voor bedrijven in de Rotterdamse haven, waarbij zij ook zullen inzoomen op de eisen die, ook nu al, voortvloeien uit de bestaande regelgeving, het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 en de ISPS. 

Vincent Schijven van TÜV Nederland zal uitweiden over CYRA. CYRA, wat dus staat voor CYber RAting, is een onafhankelijk kader of framework voor informatiebeveiliging en privacymaatregelen, gebaseerd op bestaande internationale normen zoals ISO 27001 en 27701, maar dan vertaald naar begrijpelijke handvatten. Het is een maturity groeipad met handelingsperspectief voor de ondernemers, op dit moment gebaseerd op IT en privacy – aan OT wordt gewerkt.

NIS2: Network- and Information Systems

Onder NIS1 zijn aanbieders van essentiële diensten en digitale partijen door de overheid al aangewezen om maatregelen te nemen voor hun digitale veiligheid en om ernstige incidenten te melden. Vanaf medio 2024 wordt het aantal sectoren fors uitgebreid.

De herziene NIS2 kent twee categorieën: essentiële aanbieders en belangrijke aanbieders. Bij de essentiële aanbieders, voornamelijk partijen uit Nederlandse vitale sectoren, is het toezicht straks proactief. De belangrijke aanbieders zijn voornamelijk (middel)grote partijen, waarbij verstoring geen zeer ernstige maatschappelijke of economische gevolgen zal hebben, maar waarbij ketenweerbaarheid uiteraard een belangrijk rol speelt.

CYRA: CYber RAting

Aanleiding voor CYRA is het kunnen bieden van structuur en inzicht in de weerbaarheid van de ketens. Ook is het een manier om op NIS2 voor te sorteren, én zoals gezegd een opmaat naar ISO 27001. Die ISO-certificering is voor veel mkb’ers namelijk óf niet noodzakelijk, óf niet haalbaar. Cyberweerbaarheid verhogen kan daarom (ook) met de stappen van CYRA.

Paneldiscussie en netwerken

Het tweede deel van de middag bestaat uit een paneldiscussie waar er vanuit diverse invalshoeken over de NIS2 zal worden gesproken, waar onder meer Havenbedrijf Rotterdam, Shell, ESET Nederland en Nederlands Loodswezen aan deel zullen nemen. De focus zal liggen op de veranderingen ten opzichte van de huidige wetgeving en wat dat voor jouw organisatie betekent.

Details en aanmelden

NIS2 & CYRA: Samen staan we FERM
Donderdag 3 november, 15.00-19.00 uur
Locatie: Havenbedrijf Rotterdam, Rijnzaal, 17de verdieping
World Port Center, Wilhelminakade 909

Aanmelden kan via deze link.
De capaciteit voor het event is 70 gasten, dus wees er snel bij!