Digital Trust Center
News 16 december 2020

Staatssecretaris Keijzer: Het DTC ligt op koers

Source: Digital Trust Center

Het Digital Trust Center ligt op koers om de cyberweerbaarheid van het bedrijfsleven te vergroten. Dit stelt staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) in haar voortgangsbrief aan de Tweede Kamer. Het DTC heeft in 2020 haar bereik onder ondernemers flink vergroot, er zijn afspraken gemaakt met het NCSC over nadere samenwerking en begin 2021 wordt gestart met een informatiedienst om ook concrete dreigingsinformatie met bedrijven te delen.

Groei in bereik

Steeds meer ondernemers weten het Digital Trust Center te vinden. Zo werd in 2020 de website meer dan 127.000 keer bezocht, een verdriedubbeling ten opzichte van 2019. Ook wist het DTC ruim 30 samenwerkingsverbanden aan zich te binden, waar 30 het streven was. Hoewel het aantal gebruikers van het DTC platform groeide en ook de Basisscan Cyberweerbaarheid door steeds meer ondernemers werd ingevuld, bleef het gebruik hiervan achter bij de streefcijfers. Daar staat tegenover dat er nieuwe tools en informatieproducten beschikbaar zijn gekomen die niet voorzien waren.

Productontwikkeling

Het DTC heeft in 2020 meerdere producten ontwikkeld. Zo is er onder andere de Cybersecurity Wegwijzer ontwikkeld. Hiermee krijgt de gebruiker inzicht in het landschap van cybersecurity initiatieven die aansluit bij de situatie (branche, grootte) van de onderneming. Daarnaast zijn toolkits, met o.a. handleidingen, video's en best practices ontwikkeld, waarmee samenwerkingsverbanden, brancheverenigingen en gemeenten awareness en kennis onder hun achterban kunnen vergroten. In 2021 gaat DTC verder met het creëren van (interactieve) content om niet-vitaal Ondernemend Nederland te informeren over digitaal veilig ondernemen.

Ambities

Veilig digitaal ondernemen moet de norm worden. Het DTC zal zich de komende jaren inzetten om het bereik van haar producten en diensten nog verder te vergroten. Speerpunten hierbij zijn onder andere de inrichting van de informatiedienst voor dreigingsinformatie, het uitbouwen van het Digital Trust Platform en het uitbreiden en bestendigen van de samenwerkingsverbanden. Hierbij zal het DTC actief samenwerking zoeken met publieke en private partners.

Lees de hele brief op de website van de Tweede Kamer.