NCSC risico's beheersen
News 27 juli 2020

NCSC Factsheet Risicobeheersing

Source: NCSC

Om risico’s te kunnen beheersen, is het noodzakelijk dat ze op een zorgvuldige manier inzichtelijk worden gemaakt en beoordeeld. Zicht en grip op de risico’s rondom informatie vereisen zicht en grip op de informatie zelf. Het NCSC heeft vanuit die invalshoek een nieuwe Factsheet gepubliceerd.

Factsheet Risicobeheersing

Om de beveiliging van informatie op orde te krijgen, is het noodzakelijk om de bijbehorende risico's inzichtelijk te maken en de onacceptabele risico's te beheersen. De waarde van informatie is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Beleg het eigenaarschap van informatie en de daarvoor geldende risico's en bepaal de bijbehorende verantwoordelijkheden. Het is een verantwoordelijkheid van de directie om dit alles op een juiste en blijvende manier binnen de organisatie te beleggen.

Deze factsheet richt zich op de directie, het bestuur, het management en de CISO van organisaties die zicht en grip willen krijgen op de risico’s die horen bij het werken met informatie.

'Factsheet Risicobeheersing is te downloaden op de website van het NCSC (PDF).