Dreigingsbeeld zorg
News 1 februari 2021

Leestip: Z-CERT publiceert eerste Cyberdreigingsbeeld voor de Zorg

Source: Z-CERT

Wat zijn de grootste online dreigingen voor de zorgsector? Waar had de zorg mee te maken in 2020 en wat staat deze sector nog te wachten? Vandaag heeft Z-CERT het allereerste Cyberdreigingsbeeld voor de Zorg gepubliceerd. Het dreigingsbeeld is opgebouwd uit columns, thema’s en dreigingen die uiteraard specifiek zijn voor de zorgsector, maar biedt ook interessante onderwerpen die voor veel andere sectoren net zo relevant zijn. 

Cyberdreigingsbeeld voor de Zorg

In het Cyberdreigingsbeeld voor de Zorg worden de belangrijkste dreigingen voor de Nederlandse zorgsector besproken. Het dreigingsbeeld van Z-CERT (het Computer Emergency Response Team van de zorgsector) put daartoe uit meldingen van deelnemers, informatie van (inter)nationale partners en kennisinstituten, eigen bevindingen, interviews met deskundigen en (open)bronnen research. 

Door de hoofdstukken heen worden ervaringen en tips gedeeld in de hoop dat het de lezer inspireert, aanzet tot denken en het nemen van maatregelen. Hoewel de insteek en achtergrond uiteraard de zorgsector is, worden er tegelijkertijd diverse actuele thema's besproken die ook in veel andere sectoren spelen – zoals DDoS-aanvallen, datalekken, de dreiging van ransomware, Citrixproblematiek en ketenbeveiliging. Daarnaast zijn er specifiekere onderwerpen en concrete voorbeelden die eveneens sectoroverstijgend zijn, zoals CEO-fraude, het versturen van valse facturen, de uitdagingen vanuit COVID-19 en thuiswerken.

Dat maakt het Cyberdreigingsbeeld voor de Zorg een interessante bron van informatie, ook voor de doelgroepen van FERM. Daarnaast is de missie van Z-CERT, het versterken van de digitale veiligheid van de zorgsector, er een waar we ons collectieve streven naar verhoogde cyberweerbaarheid aan kunnen spiegelen.

Het Cyberdreigingsbeeld voor de Zorg is de vinden op de C-ZERT website (PDF).