Port Cyber Café 2 juli
News 16 juni 2020

FERM Port Cyber Café: donderdag 2 juli in digitale vorm

Op donderdag 2 juli komen we weer samen voor een nieuwe editie van het Port Cyber Café. Niet fysiek, maar netjes digitaal via het scherm. Aansluitend vindt bovendien het webinar 'Het nieuwe normaal vereist digitale hygiëne' plaats, verzorgd door Gemeente Rotterdam.

Het FERM Port Cyber Café staat deze keer in het teken van digitale ontwrichting, en is de digitale vervanger van de bijeenkomst die op 26 maart jl. niet door kan gaan. Door de groeiende verwevenheid van de digitale wereld met de fysieke en sociale wereld hangen verstoringen van operationele processen steeds vaker samen met ernstige verstoring of uitval van digitale processen. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid noemt dit type ontwrichting ‘digitale maatschappelijke ontwrichting’, of kortweg ‘digitale ontwrichting’. Een half jaar na het verschijnen van het WRR-rapport ‘Voorbereiden op digitale ontwrichting’ kijken we vanuit enkele voor de haven belangrijke (vitale) sectoren of we er nu wel klaar voor zijn.

Paneldiscussie

Als gasten hebben wij naast een deskundige van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) ook enkele experts uit voor ons relevante sectoren, zoals Stedin (hoogspanningsnet), Rijkswaterstaat (infrastructuur) en Evides (drink- en industriewater) uitgenodigd. Onze vaste moderator Chris van ’t Hof gaat met hen in gesprek. In eerste instantie is dat een interview met de vertegenwoordiger van de WRR over het betreffende rapport, gevolgd door een groepsdiscussie waar onze andere gasten ook voor aanschuiven. Het doel is om er een interactieve sessie van te maken, dus met alle gelegenheid om vragen te stellen via de chat.

Details

Datum: donderdag 2 juli
Locatie: digitaal (link volgt na aanmelding)
Start: 15.00 uur, einde 16.00 uur met de mogelijkheid om aansluitend het webinar 'Het nieuwe normaal vereist digitale hygiëne' te bezoeken, dat wordt georganiseerd door Gemeente Rotterdam en plaatsvindt via WebinarGeek. Deelname is kosteloos, maar je dient je wel apart aan te melden (zie onder). 

Aanmelden Port Cyber Café en cybercrime webinar

We hopen je op donderdag 2 juli van harte welkom te heten. Aanmelden kan per e-mail via ons Port Cyber-adres: aanmelden@ferm-rotterdam.nl. Je ontvangt voor 2 juli de juiste link om deel te nemen.

Je wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het aansluitende evenement voor Rotterdamse ondernemers, dat geheel in het teken staat van ransomware en phishing. Tijdens het event krijg je praktische handvatten om de digitale veiligheid van jouw organisatie te vergroten. Aan het eind krijg je een gratis e-book cybersecurity mee, en een handelingsperspectief op dit thema.

Aanmelden voor het webinar kan via deze link.