Port Cyber Café 6 februari
News 21 januari 2020

FERM Port Cyber Café 2020: eerste editie op 6 februari - ‘De impact van Cybersecurity op het OT-domein'

Goed nieuws: ook in 2020 gaan we verder met de FERM Port Cyber Café's! De eerste editie van het nieuwe jaar vindt plaats op 6 februari bij de inmiddels welbekende Brasserie La Cocotte, volgens onze enquête de locatie van voorkeur. 

Het Port Cyber Café staat in het teken van de impact van cybersecurity op het OT-domein. Om de integriteit van industriële besturingssystemen te kunnen borgen moeten digitale kwetsbaarheden goed in beeld worden gebracht, en effectieve maatregelen getroffen om de cyberweerbaarheid te vergroten.

Onderstaand vind je het programma voor 6 februari. Daarnaast willen we je graag wijzen op het feit dat we in 2020 starten met een nieuwsbrief. In deze FERM nieuwsbrief vind je aandacht voor de periodieke Port Cyber Café's, maar ook nieuws en achtergronden, tips en handelingsperspectieven, en uitgelichte interviews bij ondernemers in het havengebied. Voor deze nieuwsbrief leggen we AVG-technisch een nieuw e-mailbestand aan (practice what you preach!), dus ben je geïnteresseerd, schrijf je dan via deze link even in!

6 februari: impact cybersecurity op OT

Cybersecurity en OT, hoe gaat dat in zijn werk en kan een bedrijf zich adequaat beschermen tegen moedwillige verstoringen? Om antwoord te geven op deze en andere vragen rondom de beveiliging van Industrial Automation and Control Systems (IACS) presenteren twee deskundige sprekers hun visie en ervaring.

De impact van cyberincidenten op de procesveiligheid in de (petro)chemie

Door Ewald Coenraad van Cyber Resilience Team

Vanuit de IT-security is het CIA-model bekend: Confidentiality, Integrity en Availability. In een industriële installatie is de volgorde van prioriteiten anders: eerst integriteit en beschikbaarheid, dan vertrouwelijkheid. In deze presentatie staat integriteit centraal en wordt er ingegaan op het Triton incident, dat een aantal chemische fabrieken in Saudi-Arabië trof.

Het is een voorbeeld van een reeks van gebeurtenissen waarbij door het bewust aantasten van de integriteit van een installatie de veiligheid van mensen in het geding kwam. Vanuit de evaluatie van dit incident kan inzicht worden verkregen om de juiste acties te nemen.

Kunnen we de systemen in het Process Control Domein veilig houden?

Door Pascal van den Boogaard van Shell

Onze tweede spreker zal een concreet praktijkvoorbeeld presenteren. In deze presentatie zal ingegaan worden op de vraag of het OT-domein nog wel valt te managen nu en in de toekomst. Aan de hand van het Purdue-model voor Industrial Control systemen (L0-L5) zullen alle facetten kort belicht worden. Denk daarbij onder meer aan diversiteit van platformen, de life-cycle van hardware/software, support, threats, protocols, standards, audits. Verdere Integratie van IT en OT in de IACS-systemen: realiteit of een utopie?

Uiteraard zijn de FERM Port Cyber Café's ook in 2020 onder begeleiding van onze vaste moderator Chris van ’t Hof.

Details 6 februari 

Locatie: Brasserie La Cocotte, Nieuwe Langeweg 21, 3194 DC Hoogvliet
Inloop vanaf 15.45 uur, start 16.00 en einde 18.00 uur

Aanmelden Port Cyber Café's

We hopen je op donderdag 6 februari van harte welkom te heten. Aanmelden kan per e-mail via ons Port Cyber-adres: aanmelden@ferm-rotterdam.nl

Lees ook het verslag van de laatste editie van 2019: Human Factors