DTC OT-scan
News 26 juli 2021

DTC Security Check Procesautomatisering: inzicht in de veiligheid van procesautomatisering

Source: Digital Trust Center

Steeds meer ondernemingen hebben hun industriële controlesystemen (ICS) of operationele techniek (OT) verbonden met het internet. Niet voor niets is de relatie tussen IT en OT herhaaldelijk onderwerp geweest van de FERM Port Cyber Café's. Veel ICS en OT-apparaten zijn (helaas) eenvoudig toegankelijk via internet, en ook in het Cybersecuritybeeld Nederland 2021 werd melding gemaakt van het feit dat dit bedrijven kwetsbaar maakt voor cybercriminaliteit.

Wat moet je weten en welke maatregelen moet je treffen? Die vraag werd ook gesteld bij een publiek-privaat samenwerkingsverband op het gebied van cyberveiligheid in operationele techniek (OT), een samenwerking met als doel het delen van kennis en het ontwikkelen en beschikbaar stellen van hulpmiddelen om bij te dragen aan een cyberweerbaar Nederlands bedrijfsleven. Een van de concrete resultaten werd deze maand gepresenteerd: de Security Check Procesautomatisering.

De tool is te vinden op de website van het DTC:
tools.digitaltrustcenter.nl/security-check-procesautomatisering/

Hoe werkt de Security Check?

De Security Check Procesautomatisering geeft bedrijven die gebruik maken van ICS of OT-apparaten inzicht in de veiligheid van hun procesautomatisering. Wanneer doe je genoeg aan de veiligheid van deze systemen? Dat hangt af van hoe ernstig de gevolgen zijn op het moment dat er een cyberincident optreedt. Zijn de gevolgen zeer ernstig voor bijvoorbeeld de gezondheid, bedrijfscontinuïteit of milieu, dan word je geacht meer maatregelen te treffen. Vallen de gevolgen mee, dan ligt de lat lager.

De zelfscan start met deze inventarisatie.

Wat levert het concreet op?

Het resultaat van de zelfscan is een praktische inventarisatie van maatregelen die jouw bedrijf nog moet nemen voor goed beschermde ICS en OT-apparaten. Benieuwd naar de weerbaarheid van je ICS en OT? Doorloop in ongeveer 10 minuten deze gratis zelfscan en ontvang meteen een handige checklist van nog te nemen beveiligingsmaatregelen.

De Security Check Procesautomatisering, het gevolg van een publiek-privaat samenwerkingsverband, is ontwikkeld om Nederlandse organisaties met ICS-SCADA systemen handvatten te bieden in het weerbaarder maken van deze systemen. Deelnemende organisaties zijn Deloitte, VNG-IBD, Novel-T, NCSC, Siemens, ASML, Accenture, Programma Versterking Cyberweerbaarheid in de watersector, de Cybersecurity Alliantie en het Digital Trust Center. Het DTC, dat vanuit het Ministerie van EZK ondernemend Nederland ondersteunt op het gebied van digitale veiligheid, faciliteert de check via de eigen website.

DTC-Relatiemanager Jacco van der Kolk: “Ik ben bijzonder verheugd om een praktisch inzetbare zelfscan te kunnen bieden aan organisaties die gebruik maken van ICS of OT-apparaten. De diversiteit in security-volwassenheid binnen dit ICS-domein is groot. Er zijn organisaties die zeer volwassen zijn maar ook organisaties die de digitale weerbaarheid van hun ICS-landschap flink moeten verhogen, maar helaas niet de kennis in huis hebben om dat te bewerkstelligen. Ik hoop dat wij met deze tool al deze organisaties kunnen helpen.” 

De tool is te vinden op de website van het DTC:
tools.digitaltrustcenter.nl/security-check-procesautomatisering/