CyberNautics 2017
News 2 november 2017

CyberNautics2017: Rotterdamse Haven oefent cyberweerbaarheid

Source: FERM

In de haven heeft vandaag een cyberoefening plaatsgevonden. Onder de naam ‘CyberNautics2017’ hebben verschillende partijen die in de haven betrokken zijn bij de afwikkeling van het scheepvaartverkeer gezamenlijk hun cyberweerbaarheid getest.

De oefening is bedoeld om ondernemingen en instanties in de haven bewuster en weerbaarder te maken voor digitale bedreigingen. De uitkomsten worden geanalyseerd en de lessen hieruit worden gedeeld met de deelnemers.

VITAAL PROCES

De afwikkeling van het scheepvaartverkeer in de Rotterdamse haven is door de rijksoverheid als vitaal proces benoemd. Dat betekent dat het voor Nederland van groot belang is dat deze afwikkeling zo goed en vlot mogelijk verloopt. Dat was in april 2017 het startpunt van een collectieve crisisaanpak op het gebied van cyber in de Rotterdamse haven. ‘CyberNautics2017’ is een belangrijke mijlpaal in die ontwikkeling.

Deze benadering is geïnitieerd door alle partners in de haven, waaronder het Havenbedrijf Rotterdam, het Loodswezen, digitale havendienstverlener Portbase, de verschillende containerterminals en reders en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). De aanpak is ontwikkeld in samenwerking met consultantbureau Berenschot en bestond uit diverse voorbereidende trainingen en de oefening op 2 november.

In juni 2017 bleek een cyberaanval de Rotterdamse haven te hebben geraakt. Hoewel de aanval beperkt bleef tot één onderneming, is het van belang gebleken dat niet alleen individuele bedrijven, maar ook ketens van ondernemingen inzicht hebben in hun digitale afhankelijkheden en wat zij kunnen en moeten doen in geval van een cyberaanval.

FERM

In 2016 is FERM gelanceerd, een programma dat het bewustzijn over digitale kwetsbaarheden en risico’s bij bedrijven in de Rotterdamse haven verhoogt. Ondernemingen in en rondom de haven van Rotterdam wordt aangeraden zich aan te melden bij FERM en deel te nemen aan de verschillende activiteiten op het gebied van het verder versterker van cyberweerbaarheid.