FERM beleid
News 6 januari 2022

Word lid van FERM voor 2022 & 2023

Word nu lid van FERM en help jouw organisatie en de gehele keten in de Rotterdamse haven veilig te houden tegen cyberaanvallen. 

Wat krijg je als lid van FERM?

 • Actuele dreigingsinformatie plus advies voor het afwenden van dreigingen
 • Cyberweerbaarheidsscans plus advies voor het verhelpen van kwetsbaarheden
 • Cyberveiligheidstraining personeel plus cybercrisisoefening
 • Toegang tot ons netwerk om samen de cyberweerbaarheid te verhogen

Lid worden? Laat dan hier je gegevens achter, of mail naar contact@ferm-rotterdam.nl

Waarom lid worden?

We zijn bij FERM doorlopend bezig om onze dienstverlening uit te breiden en te verbeteren, en onze eigen participanten zijn daarbij in de lead. Zo las je in oktober nog dat we een samenwerking aangegaan zijn met CGI Nederland voor de uitvoering van OT & IT cybersecurity weerbaarheidsscans en trainingen die onderdeel zijn van het pakket. En hadden we deze maand de fijne mededeling dat we met TÜV Nederland een overeenkomst hebben getekend met als doel verdere samenwerking rond het vergroten van de cyberweerbaarheid van de Rotterdamse Haven, vanuit een wens van de Raad van Advies waarin participanten zijn verenigd.

Voor 2022 en verder staat er heel wat meer op de rol, en precies daarom willen we je spreken over de mogelijkheid om je bij FERM aan te sluiten. De timing is namelijk uitstekend! In 2021 is de basis van de dienstverlening opgezet met betrekking tot de nulmeting, de cyberweerbaarheidsscan én het delen van dreigingsinformatie met dank aan onze OKTT-status, en in 2022 gaan we voor onze participanten ons voorbereiden op de komende Europese wet-en regelgeving, waar we vanuit de plannen met TÜV alvast mooie stappen in hebben gezet. Sluit je dus nu aan!

Praktisch

Eerst even praktisch: deelname aan FERM kost 3.500 euro per jaar voor een looptijd van drie jaar (tot einde 2023) plus éénmalig 1.500 euro aansluitkosten. Inmiddels is dat eerste jaar natuurlijk nagenoeg afgerond, en stappen nieuwe participanten niet in voor een periode van drie jaar tot en met 2024, want er zijn nu nog twee jaar over. Dat betekent dat deelname aan FERM inmiddels nog slechts 7.000 euro kost, plus éénmalig de aansluitkosten. 

Bovendien hebben we een hele gunstige constructie met vouchers waarbij een groot deel van de investering al direct weer vrij inzetbaar is voor een inzichtelijke scan en één of meerdere trainingen. Met andere woorden, de drempel wordt steeds lager. Wel zo prettig als je voor het nieuwe jaar nog wil besluiten welk initiatief gericht op cyberweerbaarheid, zowel op organisatieniveau als in de volledige keten, die investering waard is!

FERM: dienstverlening voor participanten

Naast de bestaande website, nieuwsbrief en de openbaar toegankelijke Port Cyber Café’s biedt FERM een aantal diensten aan die exclusief toegankelijk zijn voor betalende deelnemers van FERM.

Een greep uit deze exclusieve dienstverlening:

 • IT- en OT-cyberweerbaarheidsscans die inzicht geven in de huidige kwetsbaarheden binnen jouw organisatie vergezeld van advies hoe je deze kwetsbaarheden kan verhelpen;
 • tijdige, actuele en relevante dreigingsinformatie met advies hoe je deze dreiging kan afwenden, met dank aan onze OKTT-status;
 • gezamenlijke trainingen en opleidingen voor jouw personeel op dit vakgebied inclusief jaarlijks een gezamenlijke cybercrisistraining en -oefening.

FERM is bestemd voor alle bedrijven in het sterk verbonden netwerk van ruim 700 bedrijven in het Haven Industrieel Complex. Uiteraard is daarbij oog voor de specifieke behoeften en diensten voor de verschillende bedrijven. Lees wat FERM voor jouw organisatie kan betekenen, gespecificeerd voor klein-, midden- en grootbedrijf.

FERM: voor klein-, midden- en grootbedrijf

Het kleinbedrijf wil graag iets meer aan cyberbeveiliging doen, maar heeft haar IT uitbesteed. Het kleinbedrijf wil qua technologie leren hoe haar leveranciers te managen. Het kleinbedrijf wil ook begrijpen hoe haar eigen organisatie zo in te richten dat er geen nieuwe cyberrisico’s ontstaan. Ten slotte wil het kleinbedrijf hulp bij het bewust maken van haar directie en medewerkers (mens) over cyberrisico’s en het aanleren van cyberveilig gedrag. Ook het dit kleinbedrijf graag voldoen aan de cybersecurity-eisen van haar klanten binnen de leveranciersketen. | Bekijk ook de FERM-flyer voor het kleinbedrijf 

Het kleinbedrijf heeft behoefte aan de volgende diensten:

 • handvaten voor het managen van haar IT leverancier qua cybersecurity;
 • advies over en hulp bij inrichten van een cyberveilige organisatie;
 • advies over en hulp bij bewustwording en aanleren van informatieveilig gedrag;
 • aantoonbaar voldoen aan cybersecurity-eisen van haar klanten.

Het middenbedrijf heeft delen van de IT-dienstverlening uitbesteed, maar ook delen zelf in huis. Deze organisatie heeft dezelfde behoeften als het kleinbedrijf voor ondersteuning bij cybersecurity op het vlak van mens, organisatie en technologie, en wil daarbovenop qua technologie ook hulp bij het veilig inrichten en veilig houden van haar IT-omgeving. Ook wil dit middenbedrijf binnen de leveranciersketen en aan haar andere klanten aantonen dat ze oog heeft voor cybersecurity. | Bekijk ook de FERM-flyer voor het middenbedrijf

Het middenbedrijf heeft behoefte aan de volgende diensten:

 • advies over en hulp bij het veilig inrichten en veilig houden van haar IT-omgeving; dit omvat alerting over dreigingen en risico’s, implementatie van maatregelen, implementatie van detectiemechanisme, hulp bij snelle reactie op incidenten en herstel na incidenten;
 • handvaten voor het managen van haar IT-leverancier qua cybersecurity;
 • advies over en hulp bij inrichten van een cyberveilige organisatie;
 • advies over en hulp bij bewustwording en aanleren van informatieveilig gedrag;
 • aantoonbaar voldoen aan cybersecurity eisen van haar klanten.

Het grootbedrijf heeft een eigen cybersecurityteam. Voor deze organisaties is deelname aan FERM van belang vanuit de rol als voorbeeldfunctie en haar rol om de andere organisaties in de leveranciersketen te helpen met cybersecurity. Deze organisatie heeft in het verleden al vaker last gehad van digitale verstoringen in de leveranciersketen en heeft er baat bij dat alle partijen in de keten, van klein tot groot, een volwassenheidsslag maken in cybersecurity en elkaar helpen om bij te blijven, of potentiële verstoringen voor te blijven. | Bekijk ook de FERM-flyer voor het grootbedrijf 

Het grootbedrijf heeft de behoefte aan de volgende diensten:

 • platform om de hele keten van haar leveranciers te adviseren over het veilig inrichten en veilig houden van de IT-omgeving;
 • platform om de hele keten van haar leveranciers te adviseren over het inrichten van een cyberveilige organisatie;
 • platform om de hele keten van haar leveranciers te adviseren over bewustwording en aanleren van informatieveilig gedrag;
 • minimaal securityniveau van de organisaties in haar leveranciersketen.

FERM: Samen staan we sterk

Lid worden? Laat dan hier je gegevens achter, of mail naar contact@ferm-rotterdam.nl