Disclaimer

De informatie op FERM-Rotterdam komt tot stand onder de verantwoordelijkheid van de deelnemende partners in FERM (Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, Zeehaven Politie en de gemeente Rotterdam). De partners besteden uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van FERM-Rotterdam. Toch kunnen de deelnemende partners in FERM niet voor de juistheid en volledigheid daarvan instaan. De deelnemende partners in FERM (Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, Zeehaven Politie, of de gemeente Rotterdam) aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het (ononderbroken) functioneren van deze website.

Juistheid en volledigheid

De deelnemende partners in FERM (Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, Zeehaven Politie, of de gemeente Rotterdam), de bestuurders en/of directeuren van de deelnemende partijen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de website vermelde gegevens en zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor verlies, schade, kosten of uitgaven van welke aard dan ook (meer bepaald winstderving, gebruiksverlies, directe, indirecte, bijkomende of voortvloeiende schade) die het gevolg zijn van fouten, omissies of andere onvolkomenheden in de via ferm-rotterdam verkregen informatie.

Externe links

Op verschillende plaatsen op FERM-Rotterdam.nl bieden wij automatische koppelingen (links) aan naar andere internetsites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Verwijzingen naar websites die niet door het FERM worden onderhouden zijn ter informatie en gebruiksgemak van de bezoeker. FERM is uiterst selectief ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt. Toch kan FERM niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Wij wijzen elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites die niet door de deelnemende partners in FERM worden onderhouden af. Verwijzing op de site naar producten of diensten zijn geen aanbod voor de verkoop of levering van dat product of die dienst.