FERM app
News 5 januari 2022

FERM participanten-app | nieuws en netwerk in laagdrempelige tool

De netwerkfunctie en een laagdrempelig platform om op een veilige en betrouwbare manier met collegabedrijven in de haven te kunnen communiceren zijn een belangrijk onderdeel van het FERM-lidmaatschap. Daarom zijn we blij en trots dat we afgelopen maand de app van het Port Cyber Resilience Platform met onze participanten hebben kunnen delen. In de app hebben participanten rechtstreeks toegang tot de diverse onderdelen van onze portal, van nieuws en dreigingsinformatie tot besloten bijeenkomsten, technische beveiliging en een eenvoudige, snelle en betrouwbare manier om met elkaar in gesprek te gaan.

FERM portal nu ook als app

“De sleutelrol van FERM is wat mij betreft die van een echte netwerkorganisatie, waarin je nog gemakkelijker je peers kunt vinden op belangrijke onderwerpen zonder direct in een zwaar(der) orgaan als de Haven-ISAC te duiken. Een platform waarin we een voedingsbodem kunnen vinden om wél met waardevolle kennisdeling aan de slag te gaan, zonder schaamte voor incidenten en de beperkende invloed die dat heeft op de doorontwikkeling van cyberweerbaarheid.”

We quoten hier graag even uit het recente interview met Ronald Stolk, Securitymanager bij FERM-participant Portbase, want zijn visie op onze rol is voor ons ook precies wat de meerwaarde van deze app onderstreept, onderweg naar een weerbaardere haven. “Om daar te komen moeten organisaties minder angstig zijn om incidenten te delen, aangifte te doen en kennisdeling te faciliteren. Doorpakken op een voorbeeldfunctie dus, en niet verzwijgen waar het misging. Ik zag laatst een interview met een burgemeester van een gemeente die door een cyberaanval is getroffen, die dat vervolgens volledig open en transparant deelde. Dáár moeten we heen. Want het is OK, het kan gemakkelijk een keer fout gaan – maar déél het, want dan komen we allemaal verder. Samen staan we FERM.”

Sleutelrol als kenniscentrum

De meerwaarde van FERM als kenniscentrum is een gegeven dat we al vaker hebben aangewezen. Ook vanuit FERM-participant ECT vertelde Godfried Boshuizen (inmiddels aan de slag bij Mourik, eveneens participant) al waar hij diezelfde sleutelrol ziet; “FERM heeft een unieke positie als kenniscentrum voor de Rotterdamse Haven – cruciaal voor coöperatie en cyberweerbaarheid. Een groot deel van de bedrijven in de keten zit toch fysiek in de haven zelf, en FERM kan hen als geen ander bij elkaar brengen. De hele schakel veiliger en efficiënter maken.”

“Daarnaast pleit ik enorm voor slimme samenwerking: voorkomen dat je dezelfde dingen op verschillende plekken doet, en dus dubbel. Als je kijkt naar de Haven-ISAC, daar zitten weer andere partijen aan tafel, en de interactie tussen alle schakels is cruciaal. Havenbedrijf Rotterdam is bij beide betrokken, en is daar natuurlijk een belangrijke speler in. Maar het mooiste zou zijn als alle bedrijven in de haven bij FERM zijn aangesloten – want dan creëer je één grote hub voor cybersecurity.”

FERM: word nu lid

Deelname aan FERM kost 3.500 euro per jaar voor een looptijd van twee jaar (tot einde 2023) plus éénmalig 1.500 euro aansluitkosten. Bovendien hebben we een hele gunstige constructie met vouchers waarbij een groot deel van de investering al direct weer vrij inzetbaar is voor een inzichtelijke scan en één of meerdere trainingen.

Naast de bestaande website, nieuwsbrief en de openbaar toegankelijke Port Cyber Café’s biedt FERM een aantal diensten aan die exclusief toegankelijk zijn voor betalende deelnemers van FERM.

Een greep uit deze exclusieve dienstverlening:

 • IT- en OT-cyberweerbaarheidsscans die inzicht geven in de huidige kwetsbaarheden binnen jouw organisatie vergezeld van advies hoe je deze kwetsbaarheden kan verhelpen;
 • tijdige, actuele en relevante dreigingsinformatie met advies hoe je deze dreiging kan afwenden, met dank aan onze OKTT-status;
 • gezamenlijke trainingen en opleidingen voor jouw personeel op dit vakgebied inclusief jaarlijks een gezamenlijke cybercrisistraining en -oefening.

Daarnaast is ons portal voor participanten en in het verlengde daarvan de nieuwe app een belangrijk onderdeel van de meerwaarde voor FERM-lidmaatschap.

FERM is bestemd voor alle bedrijven in het sterk verbonden netwerk van ruim 700 bedrijven in het Haven Industrieel Complex. Uiteraard is daarbij oog voor de specifieke behoeften en diensten voor de verschillende bedrijven. Lees wat FERM voor jouw organisatie kan betekenen, gespecificeerd voor klein-, midden- en grootbedrijf.

FERM: voor klein-, midden- en grootbedrijf

Het kleinbedrijf wil graag iets meer aan cyberbeveiliging doen, maar heeft haar IT uitbesteed. Het kleinbedrijf wil qua technologie leren hoe haar leveranciers te managen. Het kleinbedrijf wil ook begrijpen hoe haar eigen organisatie zo in te richten dat er geen nieuwe cyberrisico’s ontstaan. Ten slotte wil het kleinbedrijf hulp bij het bewust maken van haar directie en medewerkers (mens) over cyberrisico’s en het aanleren van cyberveilig gedrag. Ook het dit kleinbedrijf graag voldoen aan de cybersecurity-eisen van haar klanten binnen de leveranciersketen. | Bekijk ook de FERM-flyer voor het kleinbedrijf 

Het kleinbedrijf heeft behoefte aan de volgende diensten:

 • handvaten voor het managen van haar IT leverancier qua cybersecurity;
 • advies over en hulp bij inrichten van een cyberveilige organisatie;
 • advies over en hulp bij bewustwording en aanleren van informatieveilig gedrag;
 • aantoonbaar voldoen aan cybersecurity-eisen van haar klanten.

Het middenbedrijf heeft delen van de IT-dienstverlening uitbesteed, maar ook delen zelf in huis. Deze organisatie heeft dezelfde behoeften als het kleinbedrijf voor ondersteuning bij cybersecurity op het vlak van mens, organisatie en technologie, en wil daarbovenop qua technologie ook hulp bij het veilig inrichten en veilig houden van haar IT-omgeving. Ook wil dit middenbedrijf binnen de leveranciersketen en aan haar andere klanten aantonen dat ze oog heeft voor cybersecurity. | Bekijk ook de FERM-flyer voor het middenbedrijf

Het middenbedrijf heeft behoefte aan de volgende diensten:

 • advies over en hulp bij het veilig inrichten en veilig houden van haar IT-omgeving; dit omvat alerting over dreigingen en risico’s, implementatie van maatregelen, implementatie van detectiemechanisme, hulp bij snelle reactie op incidenten en herstel na incidenten;
 • handvaten voor het managen van haar IT-leverancier qua cybersecurity;
 • advies over en hulp bij inrichten van een cyberveilige organisatie;
 • advies over en hulp bij bewustwording en aanleren van informatieveilig gedrag;
 • aantoonbaar voldoen aan cybersecurity eisen van haar klanten.

Het grootbedrijf heeft een eigen cybersecurityteam. Voor deze organisaties is deelname aan FERM van belang vanuit de rol als voorbeeldfunctie en haar rol om de andere organisaties in de leveranciersketen te helpen met cybersecurity. Deze organisatie heeft in het verleden al vaker last gehad van digitale verstoringen in de leveranciersketen en heeft er baat bij dat alle partijen in de keten, van klein tot groot, een volwassenheidsslag maken in cybersecurity en elkaar helpen om bij te blijven, of potentiële verstoringen voor te blijven. | Bekijk ook de FERM-flyer voor het grootbedrijf 

Het grootbedrijf heeft de behoefte aan de volgende diensten:

 • platform om de hele keten van haar leveranciers te adviseren over het veilig inrichten en veilig houden van de IT-omgeving;
 • platform om de hele keten van haar leveranciers te adviseren over het inrichten van een cyberveilige organisatie;
 • platform om de hele keten van haar leveranciers te adviseren over bewustwording en aanleren van informatieveilig gedrag;
 • minimaal securityniveau van de organisaties in haar leveranciersketen.

FERM: Samen staan we sterk

Lid worden? Laat dan hier je gegevens achter, of mail naar contact@ferm-rotterdam.nl